go up

Alle arrangører av kampanjen må sende inn sluttskjemaet innen 13. april. Skjema og brev er sendt til arrangørene i slutten av februar. Se her for informasjon til arrangører.


 


De av deltakerne som har registrert meter på internett har mulighet for å gjøre dette noen dager til. Se her for mer informasjon om dette.


 


Trekning av premievinnere vil skje ca 20. april, og vil publiseres på www.svomming.no Vinnerne blir kontaktet.


 


Samarbeidspartnere


  


 


 


      


 


      


 


I dag er siste mulighet for å registrere meter i mosjonskampanjen “Svøm deg til Madeira … og til Liseberg”. Norges Svømmeforbund håper deltakerne har holdt seg i jevnlig, fysisk aktivitet, og at kampanjen har vært motiverende. Samtidig ønsker vi at deltakerne fortsetter å holde seg i god fysisk form resten av året.

X