go up

 


Viktig endring i registrering av aktivitetstall
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité endret i fjor følgende:
Inndeling i kategorien ”Konkurranseutøvere”, ”Ledere og andre” og ”Mosjonister” ble slått sammen til én gruppe. Det som kom fram i etterkant av registreringen var at en person IKKE kan telle mer enn én gang som aktivt medlem. Dette betyr at et aktivitetstall aldri vil kunne bli større enn medlemstallet for klubben. Dette vil være mest synlig for særidrettsklubber – dvs svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund. For de som har svømmegrupper innen et idrettslag, så må man passe på å kun telle den enkelte involverte én gang i registreringen på aktivitetstall. Tidligere var det slik at for eksempel en trener som også var aktiv utøver skulle telle to ganger i aktivitetsregistreringen, og deltagere på svømmekurs telte tidligere i forhold til antall kurs den enkelte deltok på – nå skal de kun telles en gang som aktivt medlem.

Denne måten å rapportere aktivitetstall på er helt annerledes enn alle tidligere idrettsregistreringer, og vi ber derfor om at svømmeklubbene er ekstra påpasselige med denne delen av registreringen.


 


 


Hele NSFs informasjon om idrettsregistreringen ser du her.


 


 


 


Sorteringer
Aktivitetstall i kretsene
Må registrere aktivitetstall
Må sjekke tall for voksne
Ikke vært inne på registreringen
Ferdige med registreringen


  


Aktivitetstall i kretsene

185 klubber er helt ferdige med idrettsregistreringen.
13 klubber vært inne uten å rapportere aktivitetstall.
16 klubber har glemt å telle med aktive over 20 år i sin registrering av aktivitetstall.
26 klubber har ikke vært inne på registreringen.
Her kan du se liste pr 06.02.07 kl 11.00 over aktivitetstall for NSFs medlemsklubber.

X
SK0245 Akershus Svømmekrets 7767
SK1145 Rogaland Svømmekrets 5633
SK1245 Hordaland Svømmekrets 4517
SK0345 Oslo Svømmekrets 4106
SK1645 Sør-Trøndelag Sv.krets 2855
SK1945 Troms Svømmekrets 1808
SK1045 Vest-Agder Svømmekrets 1394
SK0445 Hedmark Svømmekrets 1388
SK0645 Buskerud Svømmekrets 1355
SK0845 Telemark Svømmekrets 1223
SK1545 Møre og Romsdal Sv.krets 1152
SK1745 Nord-Trøndelag Sv.krets 1134
SK1845 Nordland Svømmekrets 1085
SK0145 Østfold Svømmekrets 1063