go up

 


  


 


Det blir seriespill med sju vannpololag i sesongen 2009/2010.
De påmeldte lagene er:


   • Landøya Vannpoloklubb
  • Lørenskog/Rælingen Kammsvømmingsklubb
  • Namsos Vannpoloklubb
  • Nordby IL svømmegruppe
  • NTNUI svømming
  • Stavanger Vannpoloklubb
  • Vika IF svømmingNTNUI er nytt lag av året. En gjeng vannpolospillere og svømmere som er studenter i Trondheim har satt i gang vannpolo på universitetet. Ca 15 aktive spillere, med tidligere Nordbyspiller Morten Franang som primus motor.

Serien vil bli gjennomført med tre seriehelger, den første i Stavanger 26. og 27. september (8 kamper). De to siste helgene vil bli 13. og 14. februar 2010 på Nordbytun (10 kamper) og i januar eller mars i Sandbækkhallen i Rælingen (10 kamper). De resterende 14 kampene vil bli spilt lokalt i Namsos/Trondheim og Oslo/Aksershus i klubbenes treningstider. Totalt spilles det 42 kamper i dobbelt serie.

Mange unge utøvere har det siste året fått utviklet og styrket sin kompetanse. Flere av klubbene har i år hatt trenere på kurs i Sverige, samtidig som det i løpet av høsten 2009 skal avholdes dommerkurs i Trondheim.


 


 


 

Nytt lag i Trondheim gjør at det blir sju lag som vil delta i seriespill i vannpolo sesongen 2009/2010. Det er nå lag i Oslo (Vika), Asker (Landøya), Lørenskog (LRK), Ås (Nordby), Stavanger, Namsos og Trondheim (NTNUI).

X