go up


 


 


Program for antidopingseminaret.


 


Målgruppe:


 Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin og som ønsker å bli autorisert som Idrettslege NIMF. Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 11 poeng som valgfritt kurs til videre- og etterutdanning og i spesialutdanningen.


 Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som Idrettsfysioterapeut FFI (vedtatt krav om gjennomført antidoping kurs for godkjennelse som idrettsfysioterapeut).


 Andre leger, fysioterapeuter, trenere og støttepersonell som er tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker opplæring i antidoping arbeid. Kursets målsetting  • å gi økt kunnskap om dopinglista, NIFs dopingbestemmelser, fritak, kosthold, helseskader ved anabole androgene steroider og analysemetoder
  • å gi en innføring i medisinsk støttepersonells oppgaver i forbindelse med antidopingarbeidet
  • å gi deltakerne en grundig teoretisk og praktisk innføring i dopingkontrollen slik at de kan bistå utøvere som ledsagere under kontrollen og peke på eventuelle uoverensstemmelser i henhold til prosedyrene
  • å gi kunnskap om hvor man kan søke ytterligere informasjon i forbindelse med antidopingarbeidet


Kursramme:


Kurset er på 12 timer og gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis. Gjennomføring av praktisk dopingkontroll er en del av seminaret.


Kurset holdes på Olympiatoppen.


Kurset koster kr. 1000, inkludert mat og servering.


Påmelding til post@antidoping.noSpørsmål om kurset kan rettes til Gunnvor Aase Hole, tlf. 21 02 92 04.


 


 


 

Fredag 5. desember er det antidopingseminar for trenere, støttepersonell, leger og fysioterapeuter på Olympiatoppen i Oslo. Kurset er obligatorisk for alle som vil bli idrettslege NIMF eller idrettsfysioterapeut FFI. Foreleserne holder høy internasjonal standard, og kurset vil gi en grundig innføring i de ulike delene av antidopingarbeidet.

X