go up

Deltakerne i gruppen blir vurdert 1-2 ganger i året – og på Landsstevnet på Lambertseter siste helgen i september er det mulig å vise seg fram for en mulig plass i gruppen. Gruppen vil bestå av inntil 6 utøvere.


 


Satsingsgruppe S 14 en gruppe i regi av Svømmeforbundet og utøvere i gruppen skal derfor ha svømming som sin ”hovedidrett.” I dette legger vi at de må trene svømming minst to til tre ganger i uken og bli fulgt opp av trener.


Utøverne skal også, så sant det lar seg gjøre, delta jevnlig på stevner og de som er kvalifisert til å være med på NM, bør delta der. De skal også være med på Landsstevnet.


 


Det er en til to samlinger i løpet av året og deltakelse på et stevne. De to siste årene har gruppen vært med i Danish Open Esbjerg i mars. Trenere for gruppen er Bjørn Harald Olstad fra Lambertseter Svømmeklubb og han vil følge opp den enkelte utøver i klubb.


 


For utøvere i satsningsgruppen gjelder tilsvarende regler som for landslagene hva gjelder økonomi, det vil si at det må betales en egenandel. På samlinger består denne av å betale reisen selv, mens det på stevnet settes en egenandel ut fra totalkostnad.


 


Svømmeforbundet håper med dette at interesserte utøvere trener godt fram mot Landsstevnet og satser på en plass i Satsingsgruppen!


 


Er det noen spørsmål er det bare å ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet på e-post eller telefon 21 02 96 73.


  


 


                                           


Satsingsgruppen 2007/2008:


Christian Walvik, Siv Therese Arnesen, Hanne Farestvedt, Ola Riise

Er du eller kjenner du en utøver i S 14-klassen som trener aktivt for å bli god i svømming? Da kan S 14 Satsingsgruppe være en mulighet. Satsingsgruppe S 14 er en gruppe for svømmere i denne klassen som ønsker å trene litt ekstra og delta på svømmestevner.

X