go up

Fra Norges Svømmeforbund var det med ressurspersoner fra 5 svømmeklubber. I tillegg til disse jobber 9 Sats Ungt veiledere skolert i 2003 og 2004 videre i sine klubber.


 


Årets Sats Ungt-veildere fra Norges Svømmeforbund er;  • Morten Urdal – SK Delfana
  • Svein-Harald Afdal – Ullensakersvømmerne
  • Vivi Christensen – Oslo Synkron
  • Tanja Bjorøy – Vestbyen IL Svømming
  • Morten Lauvbu og Jon Peter Wium – Øvre Eiker SK

 


Veilederopplæringen foregikk på Haraldsheim i Oslo. Forelesere og ledere på samlingen var prosjektgruppa fra de tre forbundene og Robert Rognli, som tok for seg veiledning som metode.


Temaer for samlingen var blant annet;


-Reell medbestemmelse for ungdom i idretten


-Mentorvirksomhet, bruk av veiledere for ungdom


-Etablering av nettverk og erfaringsutveksling


-Utdanningstiltak


 


Sats Ungt er for ungdom mellom 15-20 år. De 15 veilederne på samlingen vil nå følge opp ungdommene i deres arbeid i sin klubb og bidra til at de blir tatt på alvor. Hovedmålet er å rekruttere flere unge ledere, trenere og dommere innen idretten. Noen hovedtiltak i forbindelse med dette er;  1. Fremtidskveld i klubben med fokus på ungdom
  2. Aktiv Ungdomskurs for Sats Ungt ungdommene i klubbe
  3. Utdanning innen sin særidrett
  4. Tiltak i lagene
  5. Nettverkssamling med klubbene fra de andre idrettene.

Du kan lese mer om Sats Ungt her. Bilder fra samlingen kan du se her.
Vi ønsker våre klubber lykke til med prosjektet!!


 

I helgen ble det arrangert Veiledersamling som første ledd i årets Sats Ungt-prosjekt. 18 ressurspersoner fra klubber rundt omkring i landet var samlet og både svømme-, basket- og gym og turn klubber var representert. Tilbakemeldingene fra deltakerne etter samlingen var overstrømmende og motivasjonsfaktoren høy! Under “Les mer” kan du se hvem som er veiledere fra svømming i år.

X