go up

Den nye landslagsstrukturen og svømmesesongen 2004 – 2005


v/ Petter Løvberg, Sportssjef NSF


 


«Utfordringer og barrierer ved å trene funksjonshemmede» – «Utfordringer og barrierer ved å være funkis utøver»


v/ Jan Kjensli og Elise S. Olsen, SSK Skjetten


 


Landtrening – trening for å kunne trene svømming (link til Bærumsvømmerne)


v/Sondre Solberg og Ole Fjørtoft, Bærumsvømmerne


 


Skjetten Svømming – fra 9 til 900 medlemmer på 9 år «fra vugge til grav»


v/ Brita Blenne Lien og Frode Michalsen, SSK Skjetten


 


Medbestemmelse og medansvar for ungdom i idrett


v/ Rikke Lia, Idrettsforbundets Ungdomskomitè


 


De fire temperamenter – kan menneskelig adferd deles inn i fire forskjellige former?


v/ Petter Hoff, Skjærgård AS


 


Oppsummering gruppearbeid/erfaringsutveksling


Lederkonferansen


 

Her finner dere noen av presentasjonene fra Trener/Lederkonferansen i Sandefjord 3. – 5. september 2004.

X