go up

 


Dommergjerningen er en av de viktigste funksjonene vi har. Ingen dommere = ingen stevner.I klubbundersøkelsen 2010 kom det fram at over halvparten av klubbene mener at de har for få dommere. Det må gjøres noe med rekruttringen, men også tiltak for å beholde de dommerne vi har i dag. Frafallet blant dommere er stort. Kanskje ikke så rart, da de fleste kommer inn som foreldre.


 


Som ett ledd i det å beholde dommere inviterer NSF dommere i alderen 14 – 25 år til en egen samling, i håp om å kunne motivere til å fortsette med dommervirksomheten i mange år.


 


Sted og tid:Thon Hotel Oslo Airport,Lørdag 2. november kl. 13.00 – søndag 3. november kl. 14.00.Opphold og evt. flybilletter dekkes av NSF. Lokaltransport til/fra flyplass dekkes av klubben.


 


Program:Det vil bli utarbeidet en spennende program med ulike relevante tema.


 


Opphold:Deltakerne vil bli innkvartert i dobbelt- eller trippelrom.
Det vil komme til å være deltakere under 18 år. Det vil derfor være totalforbud mot alkohol under oppholdet.


 


Reise:NSF bestiller flybilletter til de som trenger det. Reiser vil bli bestilt slik at de passer best mulig i forhold til oppstart/avslutning. Dersom noen ønsker å reise på andre tidspunkt må det oppgis i påmeldingen.


 


Forbundsdommerkurs:Det arrangeres Forbundsdommerkurs fredag 1. november kl. 18.00 – 21.00 og lørdag 2. kl. 09.00 – 12.00.Kurset er gratis for de som deltar på samling for unge dommereNB! man må være fylt 18 år og vært autorisert kretsdommer i minst to år.


 


Priser for de over 25 år:
Kursavgift inkl. overnatting i enkeltrom, middag fredag kveld og lunsj lørdag


kr. 800,-


Kursavgift inkl. overnatting i dobbeltrom, middag fredag kveld og lunsj lørdag:


kr. 650,-


Kursavgift inkl. lunsj lørdag:


kr. 200,-


(tilskudd i hht. tilskuddsordning er trukket i fra. Reise dekkes av den enkelte/klubb)


 


Den nettbaserte delen av kretsdommerkurset må gjennomføres før kursdagen. Brukernavn og passord blir sendt ut i uke 42.


 


Påmelding:Bindende innen 1. oktober.


 


PåmeldingskjemaNår du har lagt inn e-post adresse (til den som melder på) får du tilsendt en påmeldingslink til denne e-postadressen, som du så klikker på.Skal du melde på flere må samme prosess gjentas (en link kan ikke benyttes flere ganger).


 


PåmeldteSpørsmål eller ytterligere informasjon:Skulle det være behov ytterligere avklaringer eller om dere har spørsmål vedrørende samlingen kan Brit W. Nakken; brit@svomming.no, tlf. 21 02 96 79/908 40 006. 


 


 

2. – 3. november arrangeres den tredje dommersamlingen for svømmedommere mellom 14 og 25 år. Samlingen gjennomføres på Thon Hotel Oslo Airport. Det legges opp til nye tema, slik at samlingen er like aktuell for både de som har vært med før og de som er med for første gang. I forkant av samlingen arrangeres Forbundsdommerkurs. FD-kurset er åpent for alle kretsdommere over 18 år, som har vært autorisert dommer i minst to år.

X