go up

 


Program –  Onsdag 19.sept


10.30- 12.00 Fremdriftsplan + arbeidsbeskrivelse


12.00 – 13.00 Lunsj, Ullevål stadion


13.00 – 14.30 Internskolering i klubb – Heming IL


15.00 – 16.30 Kommunikasjon


17.00 – 18.00 Helse/stifelser/prosjekter/midler – hvilke muligheter finnes?


18.30 Middag, Egon Ullevål


 Torsdag 20.sept


08.15 – 10.00 Besøk hos Lambertseter Svømmeklubb


10.30 – 12.00 Besøke en daglig leder, Oslo Røde Kors


12.00- 13.00 Lunsj, Ullevål stadion


13.00 – 15.00 Prosjektstyring


15.15 Oppsummering (refleksjoner, input og tanker mot neste samling)


 


Dag 1


Fremdriftsplaner


Alle daglig ledere har fremdriftsplaner og mål mellom samlingene.


 


Heming


Besøket hos Heming var spennende. Heming IL er en av de fremste Idrettslag i Norge, som er i vinden og virkelig tenker nytt på flere områder. Temaer var blant annet drift av anlegg, daglig lederrollen og internskolering. Den lille grønne (internskolering) burde være interessant for flere klubber. Sjekk www.heming.no.


 


Kommunikasjon


Hvordan kommuniserer dere? Hvilke medier bruker dere? Hva med internkommunikasjon? Har dere regelmessige internmøter hvor dere har agenda og referat?


 


Folkehelse


I fremtiden må klubbene tenke annerledes og alternativt. Hvilke muligheter innen aktivitetstilbud innen ungdom og voksensegmentet er aktuelt for din klubb? Hvordan skal dere realisere potensialet hos disse målgruppene? Eksempler er voksensvømming, privattimer, triathlongrupper, vanngymnastikk og trening på dagtid.


 


Dag 2


Lambertseter Svømmeklubb


Frank Pedersen og Caroline Brinchmann presenterte historien om hvordan Lambertseter Svømmeklubb har kommet dit de er idag, og hvordan de jobber i dag i forhold til omdømme, personalansvar, mål og visjoner, samarbeid mellom styret og administrasjon, samarbeidspartnere, økonomi, daglig lederrollen og mye mer. Fantastisk imponerende! Og givende! www.lsvk.no


 


Oslo Røde Kors


Daglig leder i Oslo Røde Kors gav oss en solid innsikt i hennes rolle som daglig leder og hennes ledelsesfilosofi. Mye likheter til andre «frivillige» organisasjoner. Takk til Randi som satte av tid til oss! http://www.rodekors.no/oslo


 


Prosjektstyring


Etter å fått input på og diskutert mange gode ideer for hvordan klubben kan bli bedre var det perfekt med prosjektstyring – hvordan få realisert et prosjekt på en best mulig måte. Tore de Faveri i NSF presenterte teori rundt prosjektstyring, og hvordan dette kan være en verdifull arbeidsmåte for deg som daglig leder.


 


 


 


 


 


 


 


 

NSFs daglig leder nettverk er samlet i Oslo 19 og 20.september. 12 deltakere fra 10 klubber er samlet for input, diskusjon og erfaringsutveksling med utgangspunkt i daglig lederrollen. Les mer om programmet og hva vi har diskutert. Power pointer blir lagt ut etterhvert under utdanning – daglig leder

X