go up

 


Samfunnsprosjekter • Svømmeopplæring – for de som nødvendigvis ikke har muligheten; funksjonshemmede, innvandrere, asylmottak etc. (se aktivitetstilbud)
 • Skolesvømming – samarbeid med skolen for å styrke svømmeopplæringen i skolen
 • Jobbsjansen. Fotball er foregangs, men hvordan kan svømming ta vare på og utvikle ungdom som nødvendigvis ikke har fått alt lagt til rette. VIF Fotball samarbeider med NAV og samarbeidspartnere hvor de søker etter og tilbyr ungdom lærlingplass eller jobb. Kan dere gjøre noe lignende i deres svømmeklubb? Hvordan?
 • Fond for alle. Svømming har blitt dyrt, og ikke lenger alle har råd til svømmeopplæring. Kan dere koordinere et fond i regi av deres klubb slik at dere kan tilby svømmeopplæring for alle? Det må være klare retningslinjer for hvordan fondet skal drives og driftes, og i forhold til informasjonsflyten.
 • Helseprosjekter. Hvordan kan svømmeklubben bidra til bedre helse for befolkningen i nærmiljøet? Her finnes mye midler idag, men trolig enda mer i fremtiden. Sjekk med kommunen og fylkeskommunen i forhold til midler. Potensielle samarbeidspartnere;

  • Fysak og frisklivssentraler
  • Bedrifter (bedriftidrettslag), bedrifthelsetjenesten
  • Aktiv på dagtid
  • Kommune og fylkeskommune
  • Fysioterapeuter
  • Treningssentre
  • Diverse foreninger; LHL,
  • Diverse institusjoner

 • Samarbeid på tvers. Dere kan samarbeide med andre frivillige organisasjoner som røde kors, right to play, og andre aktuelle. Hvordan – det er opp til dere..
 • Strender/sommersvømming: Ta ansvar for badevakter eller svømmekurs ute på sommeren for å gjøre strendene mer trygge. Kan være ett oppdrag fra kommunen.

 


 


Hvordan synliggjøre samfunnsansvar • Nedskrevet i klubbens virksomhetsplan
 • Aktiv arbeid mot media for å synliggjøre klubbens aktivitet i lokalmijøet og samfunnsansvar
 • Regn ut frivillige timer i klubben

 


 

X