go up


I stiftelsesmøtet ble følgende personer valgt til styre og valgkomité:

Styre (valgt for to år) • Christian Anker-Rasch, Norges Golfforbund (leder)
 • Christian Bergan, Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund
 • Lene Fevang, Norges Motorsportforbund
 • Grete Johansen, Norges Basketballforbund
 • Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund
 • Sverre K. Seeberg, Norges Skiforbund
 • Rolf Thorsen, Norges Roforbund

Valgkomité • Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund (leder)
 • Trond Berg, Norges Kampsportforbund
 • Cecilia Flatum, Norges Snowboardforbund
 • Vibeke Thiblin, Norges Judoforbund (varamedlem)

 


”Stiftelse av den nye organisasjonen er et tiltak for å arbeide for å samle idrettsorganisasjonen slik at det kan legges enda bedre til rette for gode rammevilkår i lokalleddet. 46 nasjonale organisasjonsledd med ansvar for all aktivitet innenfor topp og bredde i sine idretter har gått sammen i den nye interesseorganisasjonen for å bidra til dette.”, sier nyvalgt styreleder Christian Anker-Rasch.


 


Han sier videre: ”De fleste medlemmene i SFF er mellomstore og små særforbund, så dette er ikke en organisasjon for å fremme de store særforbundenes interesser. SFFs oppgaver er å ivareta medlemmenes felles interesser i idrettspolitiske spørsmål, så organisasjonen er heller ikke et nytt NIF eller et nytt organisasjonsledd i norsk idrett.”

Arbeidet i SFF skal gjøres ved bruk av eksisterende ressurser, det er ikke lagt opp til økonomisk virksomhet i organisasjonen.

Følgende handlingsplan for SFF i 2010 ble vedtatt:

• Samordning av høringsuttalelser fra særforbund til NIF
• Oppfølging av spillemiddelsøknad fra NIF til KKD for 2011
• Videre oppfølging av IT i NIF
• Fremtidig finansiering av norsk idrett
• Videreføring av prosess for endring av Idrettstingsammensetningen
• Behandling av enkeltsaker


 


 


Særforbund som deltar i stiftelsen av Særforbundenes Fellesorganisasjon:


 


Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund
Norges Bandyforbund
Norges Basketballforbund
Norges Biljardforbund
Norges Bokseforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bowlingforbund
Norges Bryteforbund
Norges Bueskytterforbund
Norges Castingforbund
Norges Curlingforbund
Norges Danseforbund
Norges Dykkeforbund
Norges Fleridrettsforbund
Norges Fotballforbund
Norges Fri-idrettsforbund
Norges Frisbeeforbund
Norges Golfforbund
Norges Hundekjørerforbund
Norges Håndballforbund
Norges Judoforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxing Forbund
Norges Klatreforbund
Norges Luftsportforbund
Norges Motorsportforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Padleforbund
Norges Roforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Seilforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skytterforbund
Norges Snowboardforbund
Norges Softball og Baseball Forbund
Norges Squashforbund
Norges Studentidrettsforbund
Norges Styrkeløftforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Tennisforbund
Norges Triathlonforbund
Norges Vannski- og Wakeboard Forbund
Norges Vektløfterforbund
Norges Volleyballforbund 

 


 

46 særforbund stiftet tirsdag 16. november 2009 Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Etablering av organisasjonen er et ledd i utviklingen av det idrettspolitiske samarbeidet mellom særforbundene fra det mindre formelle samarbeidet i særforbundsforumet. Norges Svømmeforbund er representert i styret gjennom Marit Pedersen, og Per Rune Eknes er leder av  valgkomiteen.

X