go up

 


Ønsker din klubb å samarbeide med Right to Play?


 


Right To Play (RTP)


Right To Play ble grunnlagt i år 2000 av den norske OL-vinneren Johann Olav Koss. Han ønsket å gi barn over hele verden muligheten til å være barn og muligheten til å leke – uansett hvem de er, hva foreldrene gjør, og hvor de kommer fra.  RTP har som mål å forbedre livene til barn i noen av verdens mest utsatte områder. De bruker lek og idrett for utvikling, helse og fred. Right To Plays visjon er å skape en sunnere og sikrere verden gjennom styrken i idrett og lek.Nesten 750 000 barn i over 20 land deltar i programmene til RTP. I sine lek- og idrettsprogrammer jobber RTP for å oppmuntre, lære og støtte barn fra alle bakgrunner. De jobber bruker lek og idrett for å forbedre selvtillit, øke respekten for hverandre og for å informere om blant annet sykdommer som HIV/AIDS og Malaria.


 


Norges Svømmeforbundet har valgt å samarbeide med Right To Play blant annet fordi
 • Felles visjon – NSF og Right To Play deler visjonen om å gi alle muligheter til å lære nye ferdigheter, leve trygt, og ha det gøy. Right To Play har lek og idrett som kjernen i sitt arbeid og er verdensledende på området. NSF er en organisasjon med fokus på Norge. Gjennom samarbeid med RTP får vi muligheten til å spre gleden ved lek og idrett til barn over hele verden.
 • Felles verdier – Ledelse, inkludering, ansvar, omsorg og utdanning er momenter som står sentralt både hos Norges Svømmerforbund og Right To Play. Vi tror at sport er for alle – uavhengig av ferdighetsnivå, hvor man kommer fra og hvem man er.
 • Både NSF og Right To Play fokuserer på kvalitetsprogrammer, levert av kompetente trenere. Begge organisasjonene er opptatt av at en trener kan ha en positiv innflytelse på et barns utvikling. En trener kan utvikle og gi næring til selvtillit, selvfølelse og motivasjon hos et barn. Trenere kan være rollemodeller og positive krefter i et barns liv. Derfor plasserer både Right To Play og NSF en trener i hjertet av sitt arbeid.
 • Nasjonalt arbeid – blikk mot utlandet. NSF er en nasjonal organisasjon, men som alle har vi en plikt å se til resten av verden. Grunnleggeren av Right To Play viste at man kan gjøre begge deler – være sentrert i hjemlandet og samtidig se til dem rundt om i verden.
 • Klubbkultur – vi tror på sterke klubbkulturen, og som en del av en sterk klubbkultur tror vi på å skape engasjement og skape gleder som man kan dele med andre.


 


Hvordan engasjere seg?


Ta grep for at din klubb gjør tiltak for å bedre andres hverdag. NSF og Right to Play har utviklet en klubbpakke, hvor klubben kan bli en offisiell samarbeidsklubb med Right to Play. Kravet er at klubben minst 1 gang i året arrangerer tiltak for samle inn støtte til barn og unge som trenger det. Tiltaket skal være initiert av ungdom og ungdom skal være sterkt involvert.


Hvordan blir en Right to Play klubb; • Diskuter og kom med forslag til hvordan dere som klubb eller gruppe kan arrangere noe som samler inn penger til å støtte Right to Plays arbeid
 • Ta det opp med trenere og ledere slik at det kan behandles på styremøtet
 • Skriv en avtale (som sendes til NSF og Right to Play)
 • Behandle avtalen på styremøte
 • Involver ungdom og medlemmer i idefasen
 • Legg ut informasjon om samarbeidet på klubbens webside + logoer
 • Gjennomfør tiltaket/prosjektet
 • Evaluer og rapport
 • Overfør overskuddet til Right to Play

 


Kontaktpersoner for input og hjelp


Kontaktperson Norges Svømmeforbund: lasse Hoel, lasse@svomming.no


Kontaktperson Right to Play: Mike Emery, memery@righttoplay.com


 

X