go up

 


I OECD-landene er trafikkulykker den viktigste dødsårsaken for ungdom mellom 15 og 24 år. I Norge er 25 % av de drepte i denne aldersgruppen, mens de utgjør kun 10 % av befolkningen og står for ca 7 % av trafikken. 32 % av all trafikk foregår i fritiden, og organiserte fritidsaktiviteter utgjør 18 % av fritidsreisene. (ref: www.verditransport.bfk.no)  


 


Rutiner ved reise – reiseledelse


Klubben bør ha forankret hvordan reiser skal foregå.


 • Se utgangspunkt/mal for retningslinjer ved reise
 • Hentet fra TSLK manualen (www.tslk.no)

   


  Reisepolicy for medlemmene – et viktig verdidokument


  Trafikkpolicy er først og fremst arbeide med holdninger og kultur. Reisepolicy finnes i mange virksomheter, i skoler og i barnehager. Å lage reisepolicy for egen klubb er å lage spilleregler for hvordan klubbens medlemmer og støtteapparat skal forholde seg til reiser i regi av klubben. Som med idrettens øvrige spilleregler skal alle vite hva egen klubb har satt som akseptabel handling i trafikken. Det er dette trafikksikkerhetsarbeid handler om – det er holdningsarbeid i likhet med idrettens øvrige verdiarbeid.


   


  Det er mange mulige mål for reisepolicy-arbeidet i klubben:  • Trafikkulykker skal unngås
  • Dersom trafikkulykker inntreffer, skal bruk av sikkerhetsutstyr begrense skadeomfanget 
  • Alle aktiviteter i regi av klubben skal oppleves som sikre for utøvere og medlemmer
  • Reisepolicyen skal gjelde til og fra aktiviteter og på reiser 
  • Alle medlemmer i klubben har et ansvar for å følge den vedtatte reisepolicyen
  • Klubben og medlemmene skal være positive forbilder for trafikksikkerhet
  • Trafikkpolicy må ta stilling til:

   • Hvordan transport i regi av klubben foretas. Er det sikkerhetsbelter i buss. Hvem er sjåfører?
   • Hvordan forholder medlemmene seg til reiser, fart (ute i god tid) og bruk av sikkerhetsutstyr.
   • Hvordan forholder klubben seg til publikum på arrangementer.   


  Eksempler på reisepolicy


 • X