go up

Resultatene finner du ved å velge “Masters” i venstremenyen.

Melding fra arrangør:

Splittider på stafettene: Når det gjelder splittider på stafettene, er de dessverre ikke kvalitetsmessig akseptable for utsending fordi:

1) Heatoppsettet var ikke komplett med lag og navn (noen lag leverte inn
lagoppstilling for sent)

2) Vår resultatservice klarte ikke å få satt opp heatoppsettet jfr 1) delvis
pga at stevnet ble aksellerert i forhold til opprinnelig timeplan, delvis pga vår resultatservice hadde tekniske problemer underveis både i forhold til anlegget og programmessig.Resultatene fra NM masters, som ble arrangert i Stavanger 28. – 30. mars, er nå tilgjengelig på svomming.no

X