go up

  


 


 


 Totalt har 4 kretser og 52 klubber svart. Av disse så har 37 klubber og 3 kretser gått for dette alternativet.


Vi minner om det ikke lenger arrangeres kretsmønstring.Med vennlig hilsen


Svømmeutvalget


 


 

Etter høringsrunden svømmeutvalget informerte om i vår, med frist 20. juni, er disse landsdelene satt opp som gjeldende for Landsdel Årsklassemønstring:
Nord: Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland: 370 svømmere
Midt: Nord og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal: 372 svømmere
Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland: 515 svømmere
Sør: Aust og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold: 362 sv.
Øst: Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold: 753 svømmere

X