go upSvømmekretsene Finmark, Troms og Nordland har gjort et vedtak på at de ønsker at de skal utgjøre landsdel nord. Dermed blir landsdel nord også uendret. De består da av Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard.

Stor deltakelse i enkelte landsdelene og en ekstra klasse fører til en utfordring med å få avviklet fredagsøkten innen rimelig tid. SVU har sett på ulike løsninger, deriblant å starte stevnet tidligere og endring på øvelsesrekkefølgen.

SVU ble i første omgang enige om noen endringer i øvelsesrekkefølge for å regulere stevnets lengde på fredag (1. økt). Vi kjører tre klasser med 400 fri og 50/100 butterfly fredag og tre klasser med 400 fri og 100 butterfly lørdag formiddag. Dette vil medføre at 1. økt er gjennomført innenfor rimelig tid også i de landsdeler med stor deltagelse.

Øvelsesrekkefølge blir som følger på LÅMØ 2013:


 


Fredag kl. 16.00


   Øv. jenter


 


 


Øv. gutter


 


1


  50 m butterfly


klasse født 2002


2


 


3


100 m butterfly


klasse født 2001


4


 


5


100 m butterfly


klasse født 2000


6


 


7


400 m fri


klasse født 1999


9


 


9


400 m fri


klasse født 1998


10


 


11


400 m fri


klasse født 1997


12


Lørdag kl 10.00


   Øv. jenter


 


Høsten 2012 hadde svømmeutvalget (SVU) en høring angående inndeling av landsdeler for LÅMØ. Følgende ble resultatet: Det var få besvarelser på høringen, men de klubbene som svarte er delt i synet på endring av inndeling landsdeler. De som ikke ønsket endring hadde sterke argumenter for hvorfor de ikke ønsket endring. Flere begrunner dette med at de nå begynner å se resultat av arbeidet de har gjort med rekruttering og fokusering på denne mønstringen. SVU finner derfor ikke holdepunkter på å endre inndelingen av landsdelene på nåværende tidspunkt.

X