go up

 


Norges svømmeforbund sitt hovedmål er at vi skal være en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis muligheten til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Dette kan vi lese i Virksomhetsplanen for Norges svømmeforbund 2013-2016. Her står det også:


 


“…. NSFs øverste prioritet er at klubbene får best mulig vilkår til å drive aktivitet for alle grupper i alle aldre, herunder også fokus på svømmingens fortrinn i forhold til inkludering av grupper med behov for spesiell tilrettelegging. “


 


Norsk svømming har kommet langt i forhold til tilbud til funksjonshemmede og vi ser at flere og flere klubber kan tilby og tilrettelegge for at også funksjonshemmede lærer å svømme og får muligheten til å trene. Men – vi skal jobbe for å bli bedre – slik at enda flere funksjonshemmede skal få muligheten til å gå på svømmekurs og få muligheten til å trene.


 


Noen av våre klubber har utviklet og etablert et godt tilbud til funksjonshemmede. Den erfaringen og kompetansen disse klubbene nå har, kan være til god hjelp for andre klubber som skal utvikle et tilbud – eller som trenger hjelp til eksisterende aktivitet.


 


NSF ønsker å få med seg to-tre «Ressursklubber» som ut fra sin erfaring og kompetanse kan hjelpe andre klubber med etablering og tilrettelegging av tilbud til funksjonshemmede. En viktig og sentral aktivitet i norsk svømming er svømmeopplæring. Dette skal også gjelde for funksjonshemmede. En «Ressursklubb» må derfor kunne være med å utvikle et tilbud om svømmeopplæring, gjennom egne tilbud for funksjonshemmede eller som et integrert tilbud i ordinær svømmeopplæring. En «Ressursklubb» skal også kunne utvikle og ha en plan for trening for funksjonshemmede.


 


Ressursklubb – nærmere beskrivelse • En klubb med et indre ønske og motivasjon for å ha tilbud til funksjonshemmede.
 • En klubb som allerede har et godt tilbud om svømmeopplæring for funksjonshemmede, enten som et eget tilrettelagt tilbud eller som et integrert tilbud i den ordinære svømmeopplæringen.
 • Det eksisterende tilbudet er godt etablert og velfungerende
 • En klubb som har en plan om å videreutvikle eksisterende tilbud. Dette kan være kurs til flere grupper av funksjonshemmede, det kan være et opplegg for overgangen fra kurs til trening – eller det kan være et rent treningstilbud.

 


Hvordan bli en Ressursklubb?


 


Beskrive dagens tilbud: 1. Når startet tilbudet opp?
 2. Hvem er tilbudet for/hvem er med på kurs?
 3. Hvilke erfaringer har klubben gjort seg?
 4. Hvilke utfordringer er det viktig å ta hensyn til?
 5. Hvordan har klubben informert om tilbudet og hvor kommer deltakerne fra?
 6. Hvem samarbeider klubben med?
 7. Noen tips i forhold til kontakt med ulike instanser i kommunen? I organisasjoner?
 8. Beskrive hvilken kompetanse klubbens instruktører/trenere har om svømmeopplæring/trening av funksjonshemmede?
 9. Har klubben behov og ønske om videre skolering av klubbens instruktører/trenere?
 10. i noe om klubben har planer om å videreutvikle dagens tilbud – og i så fall hva disse planene og tilbudet består i. Om klubben ikke tenker å videreutvikle, beskriv hvorfor.
 11. Være villig til å dele erfaringer – og til å hjelpe andre klubber med å komme i gang med tilbud.


 


Om søknad og tildelinger


Det gis et tilskudd på kr 5 000 til godkjente Ressursklubber.Ressursklubber får tilskudd/godtgjørelse pr oppdrag de har i andre klubber. Oppdrag må da meldes inn til Norges Svømmeforbund. Etter at oppdraget er utført, sendes det inn en kortfattet rapport med beskrivelse av oppdraget/tiltaket og resultat.


 


Bruk av Ressursklubb er en prøveordning for 2014.


 Klubber som ikke tilfredsstiller kriteriet for å bli en Ressursklubb, kan søke om ordinært tilskudd fra Svømmeforbundet, se retningslinjer for tilskudd til inkludering. Her kan det søkes gjennom hele året. 


Søknad som inneholder beskrivelse og svar på punktene over, sendes til kristin@svomming.no Søknadsfrist for å bli Ressursklubb: 15. desember.


 


Spørsmål? Ta kontakt med Kristin Homb, kristin@svomming.no


 

Norges Svømmeforbund søker etter klubber som pr i dag har utviklet et godt tilbud til funksjonshemmede – og som ønsker å hjelpe andre klubber med å utvikle tilbud – samt videreutvikle tilbudet i egen klubb. Med dette håper vi å kunne bidra til et generelt bedre tilbud til funksjonshemmede, fra kursnivå opp til konkurransenivå.

X