go up

 


Del A                   Medlemskap


Medlemstall er viktig for utvikling av klubben, det viser også om klubben tilbyr et aktivitetstilbud som er attraktivt i nærmiljøet. Hvordan klubben rekrutterer og holdes aktive medlemskap til klubbens aktiviteter.


 


1.      Totale medlemskap


For å øke klubbens totale medlemskap er det naturlig å se på andre deler av AKP, og da spesielt aktivitetsutvikling.


 


Klubben kan ha mulighet for medlemskap for foresatte. Alle medlemmer blir fullverdige medlemmer (det finnes altså ikke «støttemedlemskap»). Klubben kan allikevel legge til rette for at det er attraktivt


 


Kartlegging av frafall


 


 


2.      Ungdom
Hvordan holder klubben ungdom i klubben


 


Ønsker klubben å øke antallet ungdom i klubben er det flere naturlig


 


3.      Styremedlemmer
Alle styremedlemmer skal være medlemmer av klubben. Andre tillitsvalgte og engasjerte bør sterkt vurdere medlemskap. Hvordan formidler klubben dette? Rutiner?


 


 


 


Andre tips innen medlemskap;


o   Hvordan markedsfører klubben seg i nærmiljøet?


o   klubben svømmeskole er en essensiell rekrutteringsbase. Kan man forbedre kvalitet eller organisering av svømmeskolen? Se informasjon om Norges svømmeskole på www.svomming.no


o   Hvordan er overgangen fra kurs til trening i klubben?


o   Frafallet for 13-16 år har vært stort i norsk idrett. Har klubben en ungdomsgruppe, et tilbud til de som ikke ønsker å satse?


o   Foreldre kan være medlem.

X