go up

 


Denne delen omhandler klubben medlemskap. Medlemstall er viktig for utvikling av klubben, det viser også om klubben tilbyr et aktivitetstilbud som er attraktivt i nærmiljøet. Først og fremst er det utvikling av et godt aktivitetstilbud som gjør at klubben ivaretar og rekrutterer flere medlemmer. Her er ofte gode trenere og instruktører nøkkelen. Hvordan god er klubben på å utvikle og legge til rette for gode trenere og instruktører? Hvordan klubben rekrutterer og holdes aktive medlemskap til klubbens aktiviteter.


 1- Klubbens Medlemstall
Hensikt Øke klubbens medlemstall
Beskrivelse

Klubben kan ha mulighet for medlemskap for foresatte. Alle medlemmer blir fullverdige medlemmer (det finnes altså ikke «støttemedlemskap»). Klubben kan allikevel legge til rette for at det er attraktivt

Veiledning Hold orden på statistikk på klubbens medlemstall og synliggjør dette i årsberetningen. Ut fra dette kan man gjøre kartlegginger. Hvordan er trendene?
Forankring
Dokumenter/linker


 


 Spm 2/Spm 2 Medlemstall – ungdom
Hensikt Øke antallet ungdom
Beskrivelse

Idretten har utfordring med frall. Noe frafall er naturlig, men det er også. Spør ungdom om hvorfor de slutter og ikke lenger ønsker å være del av klubben.

Veiledning

Tips for å ivareta ungdom i klubben


– Ha gode trenere. Gode trenere lager spennende treningere, utfordrer undom og skaper god atmosphere hvor ungdom blir ivaretatt


– Legg til rette for at de som ikke ønsker å satse får et godt tilbud om videre aktivitet i klubben. Det kan for eksempel være “Vill i vann” eller som treningsgrupper


– Rekruttere ungdom til å bli instruktører, trenere, dommere og tillitsvalgte/ledere. Tilby utdanning som kurs og “lederkurs for ungdom”.

Forankring
Dokumenter/linker  Les om ungdomsidrett (norges Idrettsforbund)


 


 Spm 3/Spm4 – styremedlemmer som medlem
Hensikt Tillitsvalgte er pålagt å være medlem av klubben/IL
Beskrivelse

Sørg for at alle styremedlemmer er medlem

Veiledning

Har klubben utviklet en kultur for at foresatte og engasjerte er medlem av klubben?


–  Hvordan formidler klubben dette? Rutiner?


– Er det enkelt å bli medlem?

Forankring
Dokumenter/linker Les om medlemskap (Norges Idrettsforbund)


 

Andre tips innen medlemskap;  • Hvordan markedsfører klubben seg i nærmiljøet?
  • klubben svømmeskole er en essensiell rekrutteringsbase. Kan man forbedre kvalitet eller organisering av svømmeskolen? Se informasjon om Norges svømmeskole på www.svomming.no
  • Hvordan er overgangen fra kurs til trening i klubben?
  • Frafallet for 13-16 år har vært stort i norsk idrett. Har klubben en ungdomsgruppe, et tilbud til de som ikke ønsker å satse?
  • Foreldre kan være medlem.


 


 


 

X