go up



Denne delen omhandler klubben sportslige tilbud. Hvor godt klubben har bygget opp en struktur og kompetanse for å kunne ivareta og utvikle aktive utøvere som deltar på konkurranser. 

 

 


















NIvå 1 – Spm 1 / NIvå 2 – Spm 1-  Sportslig plan
Hensikt Sikre best mulig aktivitetstilbud for klubbens aktive
Beskrivelse

En sportslig plan er ..

Veiledning Klubbens hovedtrener er ansvarlig.
Forankring Norges Svømmeskoleavtalen er 2 årig (finnes untak) og skal være vedtatt i styret
Dokumenter/linker  Veiledning til utarbeidelse av sportslig plan



 


 


















NIvå 1 – Spm 2 / NIvå 2 – Spm 2- Terminliste
Hensikt
Beskrivelse

En terminliste er en kalender for klubbens aktiviteter og stevner.

Veiledning

Kvalitetssjekken skal gjennomgås årlig . Lagre resultatene slik at klubben ser utvikling innen svømmeskole.

Forankring Hovedtrener utvikler terminlisten sammen med klubbens trenerteam, basert på klubbens mål og klubbens økonomiske rammer. Terminlisten presenteres for klubbens styre som evt korrigerer og vedtar terminlisten. Styret er ansvarlig for å legge 
Dokumenter/linker  

 


 




















NIvå 1 – Spm 3 / NIvå 2 – Spm 3 – Lisensierte medlemmer
Hensikt Måle antall lisensierte medlemmer
Beskrivelse

Alle som konkurrerer må ha lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

Veiledning


Forankring Styret 
Dokumenter/linker  





 


 



















NIvå 1 – Spm 4 / NIvå 2 – Spm 4 – Klubbstevner
Hensikt

Skape trygge rammer for mestring

Beskrivelse

Klubbstevne er en uformell internkonkurranser for klubbens medlemmer. Klubbstevner skal være en arena hvor barn skal få prøve sine første konkurranser. En fin måte å engasjere foresatte


Klubbstevner bør være spesielt tilrettelagt for deltakere på videregående kurs og de begynnende treningspartiene.

Veiledning

Trenerteamet sammen med noen fra styret/utvalg setter opp en kalender for klubbstevnene. Det er er bedre med flere korte klubbstevner enn få og lange, derfor bør det være få øvelser på et klubbstevne slik at det tar maks 1,5 – 2 timer.

Forankring Styret vedtar i arbeidet med terminlisten hvor mange klubbstevner som . Hovedtrener er
Dokumenter/linker


 


 



















NIvå 1 – Spm 5 / NIvå 2 – Spm 5 – Deltakelse på LÅMØ
Hensikt Måle antall lisensierte medlemmer
Beskrivelse

LÅMØ (landsdelårsklasse mønstring) er en av de store

Veiledning

Alle klubber bør være representert på LÅMØ. Det bør være en del av den sportslige

Forankring Hos mange klubber vil det være naturlig at klubben har forankret et mål om antall deltakere på LÅMØ i sin Virksomhetsplan
Dokumenter/linker  Les om NSFs arrangementsstruktur


 


 



















NIvå 2 – Spm 6 – Deltakelse Jr.NM
Hensikt Utvikle svømmere mot et nasjonalt nivå
Beskrivelse

Alle som konkurrerer må ha lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

Veiledning Alle klubber med litt ambisjoner bør arbeide mot god deltakelse på Jr.NM. Det bør være en del av den sportslige
Forankring Styret
Dokumenter/linker


 


 



















NIvå 2 – Spm 7 – Deltakelse Sr.NM
Hensikt Utvikle svømmere til et nasjonalt nivå
Beskrivelse

 

Veiledning


Forankring Styret
Dokumenter/linker


 


 


 



















NIvå 2 – Spm 6 – Landslagssvømmere
Hensikt Legge til rette for ivaretakelse og utvikling av utøvere på et internasjonalt nivå
Beskrivelse

Alle som konkurrerer må ha lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

Veiledning Alle klubber med litt ambisjoner bør arbeide mot god deltakelse på Jr.NM. Det bør være en del av den sportslige
Forankring Styret
Dokumenter/linker


 


 



















NIvå 2 – Spm 9 – Teknikktrening/teknikkanalyse
Hensikt Legge til rette for ivaretakelse og utvikling av utøvere på et internasjonalt nivå
Beskrivelse

Alle som konkurrerer må ha lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

Veiledning Alle klubber med litt ambisjoner bør arbeide mot god deltakelse på Jr.NM. Det bør være en del av den sportslige
Forankring Styret
Dokumenter/linker


 


 



















NIvå 2 – Spm 10 – Utøversamtaler
Hensikt Legge til rette for ivaretakelse og utvikling av utøvere på et internasjonalt nivå
Beskrivelse

Alle som konkurrerer må ha lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

Veiledning Alle klubber med litt ambisjoner bør arbeide mot god deltakelse på Jr.NM. Det bør være en del av den sportslige
Forankring Styret
Dokumenter/linker


 


 



















Nivå 1 – spm 6 / Nivå 2 – Spm 11 – Alternativ trening
Hensikt Legge til rette for ivaretakelse og utvikling av utøvere på et internasjonalt nivå
Beskrivelse

Alle som konkurrerer må ha lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

Veiledning Alle klubber med litt ambisjoner bør arbeide mot god deltakelse på Jr.NM. Det bør være en del av den sportslige
Forankring Styret
Dokumenter/linker


 


 


Nivå 1 – spm 6 / Nivå 2 – Spm 11 – kosthold

















Hensikt Legge til rette for ivaretakelse og utvikling av utøvere på et internasjonalt nivå
Beskrivelse

Alle som konkurrerer må ha lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

Veiledning Alle klubber med litt ambisjoner bør arbeide mot god deltakelse på Jr.NM. Det bør være en del av den sportslige
Forankring Styret
Dokumenter/linker


 


 


Nivå 1 – spm 7 / Nivå 2 – Spm 12 – Treningsleir/treningshelg

















HensiktLegge til rette for ivaretakelse og utvikling av utøvere på et internasjonalt nivå
Beskrivelse

Alle som konkurrerer må ha lisens gjennom Norges Svømmeforbund.

VeiledningAlle klubber med litt ambisjoner bør arbeide mot god deltakelse på Jr.NM. Det bør være en del av den sportslige
ForankringStyret
Dokumenter/linker


 


Andre tips innen utvikling av en godt sportslig aktivitetstilbud;






    X