go up

 Denne delen omhandler klubben svømmeskole. Svømmeskolen er den viktigste delen av klubbens aktivitet i forhold til rekruttering. Hvis godt drevet kan også svømmeskolen være sentral for klubbens økonomi.


 
Spm 1/spm 1 Norges Svømmeskole
Hensikt Norges Svømmeforbund har en felles plattform for svømmeopplæring
Beskrivelse

Norges Svømmeskole er nasjonal plan for svømmeopplæring

Veiledning Klubber kan registrer
Forankring Norges Svømmeskoleavtalen er 2 årig (finnes untak) og skal være vedtatt i styret
Dokumenter/linker  Link til Norges Svømmeskole
 


 NIvå 1 – Spm 2 / NIvå 2 – Spm 2- Kvalitetssjekken
Hensikt Kvalitetssikre klubbens svømmeskole
Beskrivelse

NSF har utviklet en kvalitetssjekk

Veiledning

Kvalitetssjekken skal gjennomgås årlig . Lagre resultatene slik at klubben ser utvikling innen svømmeskole.

Forankring resultatene fra Kvalitetssjekken skal presenteres klubbens styre, i tillegg til en handlingsplan 
Dokumenter/linker Kvalietetssjekken ligger i tryggivann.no. Spør klubbens svømmeskoleansvarlig.


 


 


 

NIvå 1 – Spm 3 / NIvå 2 – Spm 3 – Svømmeopplæring voksne
Hensikt Tillitsvalgte er pålagt å være medlem av klubben/IL
Beskrivelse

Sørg for at alle styremedlemmer er medlem

Veiledning

Har klubben utviklet en kultur for at foresatte og engasjerte er medlem av klubben?


– Hvordan formidler klubben dette? Rutiner?


– Er det enkelt å bli medlem?

Forankring
Dokumenter/linker Les om medlemskap (Norges Idrettsforbund)


 


 


Nivå 1 – Spm 3 / Nivå 2 – Spm 3 – Svømmeopplæring innvandrere/flerkulturelle

Hensikt Tillitsvalgte er pålagt å være medlem av klubben/IL
Beskrivelse

Sørg for at alle styremedlemmer er medlem

Veiledning

Har klubben utviklet en kultur for at foresatte og engasjerte er medlem av klubben?


– Hvordan formidler klubben dette? Rutiner?


– Er det enkelt å bli medlem?

Forankring
Dokumenter/linker Les om medlemskap (Norges Idrettsforbund)


 


 


 


Nivå 1 – Spm 3 / Nivå 2 – Spm 5 – Rollen  Svømmeskoleansvarlig

Hensikt Tillitsvalgte er pålagt å være medlem av klubben/IL
Beskrivelse

Sørg for at alle styremedlemmer er medlem

Veiledning

Har klubben utviklet en kultur for at foresatte og engasjerte er medlem av klubben?


– Hvordan formidler klubben dette? Rutiner?


– Er det enkelt å bli medlem?

Forankring
Dokumenter/linker Les om medlemskap (Norges Idrettsforbund) 


 


 


Nivå 1 – Spm 6 / Nivå 2 – Spm 6 – Deltakelse “Forum for svømmeskoleansvarlige”

Hensikt Kompetanseheving av svømmeskoleansvarlig
Beskrivelse

Sørg for at alle styremedlemmer er medlem

Veiledning

Har klubben utviklet en kultur for at foresatte og engasjerte er medlem av klubben?


– Hvordan formidler klubben dette? Rutiner?


– Er det enkelt å bli medlem?

Forankring
Dokumenter/linker Les om medlemskap (Norges Idrettsforbund) 


 
Nivå 1 – Spm 7 / Nivå 2 – Spm 7 – Videre fra svømmeskolen til treningspartier

Hensikt Kompetanseheving av svømmeskoleansvarlig
Beskrivelse

Sørg for at alle styremedlemmer er medlem

Veiledning

Har klubben utviklet en kultur for at foresatte og engasjerte er medlem av klubben?


– Hvordan formidler klubben dette? Rutiner?


– Er det enkelt å bli medlem?

Forankring
Dokumenter/linker Les om medlemskap (Norges Idrettsforbund)

 


 


Nivå 1 – Spm 8 / Nivå 2 – Spm 8 – Mål for plasser i svømmeskolen

Hensikt Utvikling av svømmeskolen
Beskrivelse

Sørg for at alle styremedlemmer er medlem

Veiledning

Har klubben utviklet en kultur for at foresatte og engasjerte er medlem av klubben?


– Hvordan formidler klubben dette? Rutiner?


– Er det enkelt å bli medlem?

Forankring
Dokumenter/linker Les om medlemskap (Norges Idrettsforbund)


 


 


 


Andre tips innen utvikling av en god svømmeskole;


X