go up


 


Hvorfor skal idrettslaget fokusere på antidoping og verdiarbeid?


  • Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger for år fremover.
 • Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett.
 • Idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.

 


Rent idrettslags nettside finner dere ut mer informasjon om hvordan dere kan bli et rent idrettslag/svømmeklubb.


 


Klubber som er “Rent idrettslag” bør ha; • Beredskapsplan (en del av klubbens HMS plan)
 • Minst årlig tas doping/antidoping opp på forum
 • Styret har rent idrettslag oppe som på styremøte årlig (før årsmøtet)
 • Antidoping policyen skal vedtas på årsmøtet
 • Antidoping policyen skal ligge tilgjengelig på klubbens websider
 • Linker til antidoping Norge og dopinglista skal ligge tilgjengelig på klubbens websider
 • Klubben skal ha retningslinjer for hvilke utøvere som skal ha gjennomfør rent utøver (renutover.no)
 • Doping inkludert i arbeidsavtalen til ansatte, eller trenere/støtteapparat hvor det er naturlig

 


Se oversikten over alle klubber og idrettslag som er “rent idrettslag” på www.rentidrettslag.no


 


 

 

Klubben eller idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge. Antidoping Norge har i samarbeid med NIF og Norsk Tipping konseptet “Rent idrettslag” hvor klubber og idrettslag kan vise sin nulltoleranse til doping overfor utøvere, foreldre og lokalmiljø. Norges Svømmeforbund oppfordrer alle våre medlemsklubber til å bli rene idrettslag!

X