go up

Kjenner du til rekorder som ikke er oppført, og hvor disse er dokumentert, setter vi pris på om du kontakter Norges Svømmeforbund på mail resultater@medley.no.


 


  


 


 


 


 

NSF publiserer i dag en historisk oversikt over norske seniorrekorder. Tidligere formann i NSF, Arthur S. Knudsen, har gjort en formidabel jobb med å samle inn informasjon til historikken, og han har fått assistanse av Paul Nestaas. Historikken blir presentert i søkbar form på medley.no – velg “Rekorder”.

X