go up

Om reisefordeling:
Det er vedtatt reisefordeling på kroner 200,- pr.deltaker, samt for en trener/leder for hver 6. svømmer, begrenset oppad ril fire trenere/ledere.

Reisefordeling skal være betalt innen 20.februar 2005 til:
Norges Svømmeforbund
Serviceboks 1, Ullevål Stadion
0840 Oslo
Bankgiro: 5134.06.06276
Merk: Reisefordeling NM senior 2005

Se også artikkel om innskjerpelse av reisefordeling til mesterskap fra 13.01.05


 


 


 


 


 


 


 

Fristen for innbetaling av reisefordeling til NM senior kortbane i Stavanger var 20.februar. Fortsatt er det flere klubber som ikke har betalt. Vi minner om at utøvere fra klubber som ikke har betalt kan bli nektet start.

X