go up

REISEFORDELING:
Det er vedtatt reisefordeling for alle svømmere på kr. 200,- pr. deltaker, samt for 1
trener/leder for hver påbegynte 6. svømmer, begrenset oppad til 4 trenere/ledere:
Eksempel:
1-2-3-4-5-6 utøvere: 200kr for én leder  (i tillegg til 200,- pr deltaker)
7-8-9-10-11-12 utøvere: 400kr for to ledere (i tillegg til 200,- pr deltaker)
osv.


 


 


 

X