go up

Open Water-utvalget og Lovutvalget har utarbeidet reglement for Open Water svømming i Norge. Forbundsstyret har vedtatt reglene som en prøveordning frem til endelig vedtak på tinget i 2016. I tillegg til generelle open water regler, så er det også utarbeidet retningslinjer for teknisk arrangering, samt grenser for maksimal svømmelengde og konkurransetid ved forskjellig vanntemperatur. Reglene finner du på siden for lover og regler.


X