go up

2012 blir ett pilotår og vi har desverre ikke ressurser til å tilby samling for absloutt alle dommere, innen rimelig reiseavstand.Deltakelse er gratis, men vi er avhenig av påmelding i forhold til reservasjon av lokaler og bevertning.Fem dommerinstruktører har fått ekstra skolering i forhold til dømming av funksjonshemmede og disse vil stå for gjennomføringen av samlingene.Innhold på samlingene:


– Dømming av funksjonshemmede


– Ryggvending


– Brystsvømming


– Dommerens opptreden på kantenSamlingene har en varighet på tre timer.Planlagte samlinger i 2012:Sted Dato Påmeldingsfrist Lokaler
Molde

15. mars

Rica Seilet
————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Kristiansand

29. mars

Idrettens Hus
————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Stjørdal

11. september

Rica Hell Hotel
————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Moss

13. september

Moss Hotel
————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Lakselv

22. september


Lakselv Hotel

————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Drammen

25. september

First Hotel Ambassadeur
————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Sortland

6. oktober

Sortland Hotell
————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Stavanger 27. – 28. oktober* Haugesund
————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Bergen 7. september*
————————– ————————– ————————– ————————– ————————–
Tromsø

20. november


kl. 18.00 – 21.00

16. november på skjema Scandic Hotel Tromsø Påmeldte* Kretsen arrangerer sosial tilstelning i etterkant av seminaret. Egen info om det blir sendt til klubbene det gjelder.*** send e-post til brit@svomming.no ved eventuell etteranmelding

Med bakgrunn i Klubbundersøkelsen 2010 har NSF startet ett dommerutviklingsprosjekt, der regionale dommersamlinger er ett tiltak. Målet med samlingene er at dommerne skal få økt kompetanse, motivajson og bygge nettverk. Hovedtema på årets dommersamlinger er “Dømming av funksjonshemmede”.

X