go up

Regelendringene vil bli publisert når nye regler er justert og klar til utlegging på nett.


 


 


 

Alle regelendringer som ble vedtatt på Svømmetinget 2004 iverksettes fra 1. september 2004.

X