go up


Hvis ildsjelen har krysset av for behov for å få dekket transportutgifter i søknadsskjemaet til GjensidigeStiftelsen, kan disse refunderes med inntil 5000,- pr. svømmepakke.
Det forutsettes at billigste transportalternativ velges.

GANGEN I UTBETALING AV TRANSPORTMIDLER:


1. Transporten organiseres og gjennomføres av ildsjel2. Transporten betales av ildsjel


3. Transportskjema fylles ut, kopi av originalkvitteringene legges ved og alt sendes til Norges Svømmeforbund innen 1. sep 2013. Hvis privatbil har blitt brukt må man fylle ut reiseregning.
(både transportskjema og reiseregning kan lastes ned nederst på siden)


4. Transportutgiftene refunderes av Norges Svømmeforbund i september 2013
Ildsjel må altså selv organisere og betale transporten, skjema må fylles ut og kopi av originalkvitteringer for betalt transport må stiftes på skjema for at utbetalingen skal finne sted.
Det er ikke mulig å fakturere Norges Svømmeforbund.

NB! Skjema og bilag innsendt etter 1. sep vil ikke bli behandlet.Utfylt skjema og originalkvitteringer må sendes til;


Norges Svømmeforbund
v/ Brita Blenne Lien
0840 Oslo


NB! Frist for innsending er 1. sep 2013

Skjema for utfylling laster du ned her;


* Skjema i excel-format


* Reiseregning s.1 og s. 2


 


                                       


 

X