go up

Norge fremsatte på nytt forslag om at nordisk masters bør avholdes annethvert år samt å endre tidspunktet for stevnet fordi det kommer for tett opp til Københavnstevnet, men ble nedstemt.


 Referat fra Nordisk Masters Meeting i Odense 06/10/2006


 


 


 


 

I forbindelse med Nordic Open Masters i Odense i begynnelsen av oktober 2006 var de nordiske delegasjonene invitert til å fremme forslag til forbedringer av Nordic Open Masters. Forbedringsforslagene sendes til det nordiske svømmeforbundet med henblikk på ratifisering av forslagene. Ingen representanter fra MaU var til stede under møtet, men flere norske forslag ble sendt inn til behandling.

X