go up

Mål for dagen

Vekke befolkningens interesse for selvhjelp og førstehjelp og ulykkesforebyggende tiltak ved å:

-Demonstrere frivillige organisasjoners arbeid

-Demonstrere de profesjonelle etaters arbeid og informere om selvhjelpstiltak.

-Bidra til samhandling mellom lokale redningsorganisasjoner

Virkemidler

Offentlige og frivillige redningsorganisasjoner, redningsetater og bedrifters industrivern skal vise sine aktiviteter overfor medier og publikum over hele landet.

Hvem ønsker vi skal delta

Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sivilforsvaret, Forsvaret, Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalforeningen, Redningsselskapet, Norges Livredningsselskap, Norges Svømmeforbund, UF, Industrivern/NSO, Brann og redningsetatene, Ambulansetjenestene, Politiet, 330 Skv. Redningshelikoptre, Luftambulanser, AMK, Giftinformasjonen, Redningshunder, Veterinærtjenester, Trygg Trafikk og Statens Vegvesen m.fl.

Forslag til aktiviteter

-Opptog/parade

-Førstehjelpsdemonstrasjoner og øvingsstasjoner,

-Redningsdemonstrasjoner – samøvninger

-Åpne stasjoner med innlagte demo av utstyr og rutiner

-Forebyggende demonstrasjoner (bilkrasj)

-Hjemmeulykker (amatørteater)

-Informasjonsstands på sentrale steder

-Bykonkurranser – (HLR stafett)

-Brannslukkingsøvelser for publikum

-Veterinærinformasjon om skadde dyr

-Dukkehospital

-Mediefokus – egen sending??

-Fokus på barn som lærer/ i skolen og…

-Temaforelesninger

-Annet

Egen hjemmeside med nyhets- og idéforum vil bli opprettet på Internett

http://www.redningsdagen.no

Hele informasjonsskrivet om Redningsdagen 2003 kan du se ved å velge følgende i venstremenyen:

—> NSF generelt

—–> Førstehjelp/LivredningNorsk Førstehjelpsråd er iniativtaker til «Redningsdagen», hvor målet er å vekke befolkningens interesse for selvhjelp og førstehjelp og ulykkesforebyggende tiltak. NSF er medlem av Norsk Førstehjelpsråd og oppfordrer alle organisasjonsledd til å delta i

X