go up

Tilstandsrapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Medlemskap/aktivitet, organisering/økonomi, verdier/holdninger og idrettsanlegg er blant temaene i rapporten.

Tilstandsrapportene kan lastes ned gratis eller bestilles her.Tilstandsrapport 2003 presenterer forskningsbaserte oversikter og utviklingstrekk over sentrale sider ved norsk idrett, og ble presentert på Idrettstinget. Rapporten retter seg mot alle som har behov for kunnskap om idrett og fysisk aktivitet, og ble førs

X