go up

Svømmeutvalget i NSF har gjennomført en høring om Kretsmønstring, Kretsmesterskap og Årsklassemønstring, og denne høringen ble presentert under NM i Stavanger i mars 2005 og deretter lagt ut på NSFs hjemmesider med svarfrist 15. april.
Svømmeutvalget vil fortsette arbeidet med å gjennomgå hele konkurransestrukturen, og vil vil komme med et mer omfattende forslag til endringer som vil bli oversendt Forbundsstyret i forbindelse med tingsaker til Svømmetinget 2007, men de har nå lagt fram en rapport om høringen som du kan lese her.

X