go up

Etter et forslag fra svømmeutvalget har Forbundsstyret i NSF vedtatt å flytte junioralder i svømming til 19 år som en prøveordning frem til tinget 2007. Endringen gjelder fra 01.01.2007.
Det betyr at utøvere født 1988 vil være juniorer også i 2007.

X