go up

Protokollen fra Svømmetinget 2013 er nå publisert på denne siden. I tillegg er NSFs Lover, generelle regler, og regler for svømming oppdatert – og de kan du se på denne siden.

X