go up

 


 


 


Alt om Svømmetinget finner du her.


 


 


 

Protokollen fra Svømmetinget 2004 som ble arrangert i Bergen 16. – 18. april kan nå lastes ned via svomming.no.
Papirutgave av protokollen sendes til alle NSFs organisasjonsledd.

X