go up

Hensikt: Kompetanseheving og utvikling av norsk stup


Målgruppe: Trenere og tillitsvalgte i stupklubber
Stuputvalget håper alle stupklubber er representert på Trener/leder konferansen 2014!


Deltakerne vil i hovedsak følge fellesprogrammet, da det her er solid og relevant program.


 


Utgangspunkt program


Fredag og søndag følges fellesseansene (se eget program)
Lørdag vil programmet være rette spesifikt mot stup;
  • 09.00 – 10.00  Felles – “Den ene”, Unicef (Felles-seanse)  • 10.15 – 11.45  Informasjon fra stuputvalget og NSF (inkl Tripp trapp)  • 12.00 – 13.00  (Lederkonf)Foreldresressursen – som bidrag til utvikling av unge idrettsutøvere v/ Åke Fiskerstrand, Olympiatoppen  • 1300 – 14.30 Lunsj  • 14.30 – 15.15  (Lederkonf)Styrets rolle v/ Trude Halvorsen, klubbveileder NSF  • 15.30 – 16.00 (Lederkonf) Klubben som samfunnsaktør, v/ Lasse Hoel og Bjørn Soleng, NSF  • 16.30 – 17.15  Norges Stupskole  • 20.00 Middag


 For spørsmål ta kontakt,
Kontaktpersoner


NSF administrasjon: Kristin Homb, kristin@svomming.no     


Stuputvalget: Titti Mjaaland Skår; tittims65@gmail.com  


X