go up

Foredragsholdere lederkonferansen. Tidsskjema kommer senere.


 


Performance Coaching for Elite Athletes


v/ Bill Sweetenham, Sportsdirektør i det Britiske Svømmeforbundet


 


Den nye landslagsstrukturen og svømmesesongen 2004 – 2005


v/ Petter Løvberg, Sportssjef Norges Svømmeforbund


 


Oppbyggingen av Ian Thorpes klubb, SLC AQUADOT


v/Flemming Skov Jenssen, Hovedtrener Bergen Svømme Club


 


Hvordan trener Ian Thorpe?


v/Flemming Skov Jenssen, Hovedtrener Bergen Svømme Club


 


Fra seng til VM-gull/ Veien til selvstendighet


v/ Elise S. Olsen, SSK Skjetten Svømming


 


Trenings- og prestasjonskultur


v/ Olaf Tufte, Horten Roklubb


 


Skjetten Svømming – fra 9 til 900 på 9 år!


v/ Brita Blenne Lien og Frode Michalsen, SSK Skjetten Svømming


 


Ungdom og økt medbestemmelse


v/Rikke Lia, Leder i NUK (Idrettsforbundets Ungdomskomitè)


 


Gruppearbeid/erfaringsutveksling


 


—————————————————————————————-


 


Med forbehold om endringer.


 

X