go up

Det er 8 ulike paralleller til Kompetansehelga 2015. Se hver av de i teksten under. Det vil være felles innledning og avslutning, ellers følger deltakerne sitt program. 

 

 • Forum for svømmeskoleansvarlig (merk: kun for klubber i Norges Svømmeskole)

Svømmeskolen er grunnsteinen i alle klubber. Dette programmet anbefales for alle klubber! Fokus på kvalitet i svømmeopplæringen og utvikling av klubbens svømmeskole. Temaer;

 • Svømmeskolehåndboka, eksempler fra klubb
 • Utvikling av svømmeskolen, implementering av baby- og småbarnsvømming
 • Svømmeopplæring funksjonshemmede
 • Diskusjoner og erfaringsutveksling
 • Eget kurs tryggivann (nybegynner nivå)

 

 • Synkronsvømming (merk: kun for klubber som har registrert Stjerneprogrammet)

Synkronutvalget har vedtatt å implementere en felles opplæringsmodell i synkronsvømming. Modellen er hentet fra Canada og heter Star system. Alle synkronklubber vil nå drive samme opplæringsmodell, ala Norges Svømmeskole. Dette er første samling for stjerneansvarlige. En del felles program sammen med “Forum for svømmeskoleansvarlige». Temaer;

 • Organsisering av synkronskolen i klubb
 • Oppbygging av en synkronskole
 • Rollen sykronskoleansvarlig
 • Utvikling av et godt aktivitetstilbud

 

 

 • Minipolo (merk: kun for klubber som har eller skal begynne med minipolo høsten 2015)

VAnnpoloutvlaget har utviklet konseptet minipolo. Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og emd 12 år. Minipolo tar utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort lettere å spille og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr. Alle vannpoloklubber bør ha minipolo. Dette er første samling for minipoloe. En del felles program sammen med “Forum for svømmeskoleansvarlige”. Temaer:

 • Hva er minipolo og rollen minipoloansvarlig
 • Utviklingen av et godt aktivitetstidbud
 • Erfaringsutvekling og gruppearbeid

 

 • Forum for hovedtrenere

Trenerrollen vil være sentral på Kompetansehelga 2015. Det bygges også videre på hovedtemaene fra 2014; sportslig plan og rollen som hovedtrener. Det blir spennende i 2015 å se på resultatene av det arbeidet klubbene har gjort med tanke på sportslig plan i egen klubb. Temaer;

 • NSFs Sportslige plan, og sportslig plan i klubb (felles for hovedtrenere og ledere)
 • Sportslig plan i klubb – eksempler, erfaringsutveksling etc
 • Norsk prestasjonsnivå sammenlignet med internasjonalt
 • Trenerprofilen – hva/hvem påvirker trenerrollen vår og hvordan arbeider vi med det?
 • NSFs Trenerløype og hvordan drive etterutdanning i egen klubb
 • God overgang fra kurs til treningsgrupper (felles for hovedtrenere, ledere og svømmeskoleansvarlig)
 • Trenerteamet – utvikling av teamet – jobbe mot felles mål
 • Skadeforebygging

 

 

 • Forum for klubbledelse – for styremedlemmer, styreledere, tillitsvalgte og administrasjon

Forum klubbledelse vil sette fokus på utvikling av en aktiv og velfungerende klubb, som posisjonerer seg for fremtiden. Programmet passer for alle klubber uavhengig av nivå eller størrelse. Forumet vil delvis være faglig presentasjoner og erfaringsutveksling og diskusjon.

 • Styrets rolle og styrearbeid
 • Klubben som arbeidsgiver
 • NSFs Sportslige plan, og sportslig plan i klubb (felles for hovedtrenere og ledere)

 • Klubbtrappa – trinnvis i utvikling av klubben
 • Øke frivillighet i klubb

 

 

 • Introkurs til norsk svømming (alle grener) – for nye ledere, tillitsvalgte og ansatte

Kurset er for alle nye tillitsvalgte eller ansatte. Deltakerne skal få ny kunnskap, økt forståelse, nye ideer og praktiske verktøy slik at man blir inspirert til å jobbe videre med utvikling av egen klubb. Kurset vil gi en grunnleggende forståelse for hvordan norsk svømming fungerer og en grunnleggende forståelse for hvordan være engasjert i klubbens ledelse. Det vil være forelesninger, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Kanskje ditt engasjement vil bli mer spennende og givende?

 • Intro til norsk svømming og norsk idrett
 • Bli kjent med lover og regler og klubbarbeid
 • Tanker om klubbledelse
 • Oppbygning av svømmeskole
 • Aktivitetsutvikling

 

 • Anlegg

Tilgang til svømmeanlegg er en forutsetning for klubbens aktiviteter, og lite bassengtid kan være en begrensende faktor for svømmernes sportslige utvikling og klubbens eksisterende aktiviteter og nysatsinger. NSF har et pågående prosjekt som skal utrede praktiske og juridiske muligheter for nye måter å organisere drift av svømmeanlegg. Hovedformålet er å skape en plattform for nye former for samarbeid mellom kommune og klubb. Temaer;

 • Presentasjon av NSF prosjekt om drift av svømmeanlegg
 • Samarbeid med kommune med tanke på å utnytte bassengkapasiteten bedre for alle parter

 

 

 • Open Water

Flere og flere klubber arrangerer Open Water arrangementer. Dette blir første kompetansesamlingen for Open Water. Programmet vil være en samling for arrangører av Open Water, men også en gyllen anledning for nye klubber som ønsker å arrangere Open Water i fremtiden. Temaer;

 • NSFs arrangørveiledning og regelverk i Open Water
 • Presentasjon fra klubber som har arrangert konkurranser.
 • Klubbaktivitet tilknyttet Open Water, inkludert Wet Card
 • Prosessen; veien videre med Open Water i Norge

*Deltakere kan delta på andre deler av programmet søndag.

 

 

 

X