go up

For Trenerkonferansen Stup blir det forelest om følgende temaer;  • Prestasjon og ernæring v/Christine Helle, Olympiatoppen
  • Trenerens rolle i antidopingarbeid, v/Antidoping Norge
  • Pilates som forebyggende trening v/ June Quick, fysioterapeut
  • How to create a winning team? v/Richard Quick, sjefstrener Stanford University
  • Hva kreves av fremtidens stuper? v/Olympiatoppen
  • Verdiarbeid i klubbene v/Birger Wersland, konsulent
  • Trener-Utøver, motivasjon og samarbeid v/Gunnar Pettersen

 


Noen av temaene kjøres sammen med Trenerkonferansen Svømming og noe alene.


I tillegg er det satt av tid som Stuputvalget styrer. Her kan du laste ned deres saksliste.

Under NSFs Trener-/Lederkonferanse kommer Trenerkonferansen Stup til å ha endel eget program, se under “les mer” for å se innholdet i konferansen. Husk at frist for påmelding til konferansen er fredag 19. august. Det elektroniske påmeldingsskjemaet finner du her.

X