go up

Det er planlagt at DI-ene skal følge noen av foredragene på Trener-/lederkonferansen:  • Barneidrettsbestemmelsene og barneidrettsrettighetene
  • Et sterkt og annerledes foredrag v/ Karl Erik Bøhn og Helge Onshus

(mer om disse foredragene og foredragsholderne finner dere her)


 


og noen beregnet for kurslærere:  • Hva har skjedd siden siste samling – presentasjon fra to kretser
  • Presentasjonsteknikk / Case
  • Regelendringer fra Svømmetinget
  • Dommerevaluering
  • Aktuelle saker
  • Kursgjennomgang

 


Med forbehold om endringer.


 


 

Temaene på samlingen er klar, men ikke tidfestet på nåværende tidspunkt.

X