go up

N3sport som drifter idrettens database, som veldig mange særforbund benytter, har hatt store problemer med sine servere siden 22. januar. Mange av tjenestene som tilbys klubber og forbund har ikke virket slik de skal. For NSFs klubber sin del, så gir dette størst utslag ved registrering av nye lisensbetalere – man får ikke noe kid-nummer slik at man får betalt lisens. Likeledes får ikke NSF ut navn på de som har betalt lisens etter 22. januar, og det igjen betyr at vi ikke får registrert resultater på den enkelte utøver på medley.no. For de som betalte lisens før 22. januar, så vil alle resultater være inne på medley.no. De som betalte lisens i 2007 har automatisk fått kid-nummer, så disse kan man også betale lisens for på vanlig måte.
Norges Svømmeforbund beklager sterkt de problemer som har oppstått, og i likhet med mange andre særforbund og NIF håper vi at n3sport snart klarer å løse problemene.  
Det er ingenting som tyder på at problemene har gjort det vanskelig å gjennomføre idrettsregistreringen, men NIF tar ingen sjanser og besluttet derfor å utvide fristen med én uke, til onsdag 13. februar kl 24.00.

X