go up

NSF har laget et utkast til en pressemelding til lokal markedsføring av Svøm deg til Playitas-kampanjen. Oppfordrer alle til å tilpasse pressemeldingen til sin hall og sende den til sin lokale avis. Mer omtale fører til flere deltakere og høyere besøkstall. Glem ikke markedsføringskonkurransen heller, hallen som er best til å markedsføre kampanjen vinner to Waterballs til bruk i svømmehallen!

X