go up

Det er klubbenes ansvar å innstille svømmere til utviklingsgruppa (jfr. eget innstillingsskjema).
Siste mulighet til å kvalifisere seg til utviklingsgruppa er 10. april 2005 (etter ÅM).

Alle svømmere som er uttatt til utviklingsgruppa beholder plassen hele sesongen.
Ved oppstart av sesongen var det kun 4 svømmere som hadde oppnådd A eller B krav og vi brukte følgende kritereier for uttak:

1. Svømmere med A eller B krav
2. Svømmere med høysete oppnådde poengsum på tre øvelser i sin årsklasse
3. Svømmere som var maksimalt 50 poeng fra B kravet på tre øvelser

Ut fra dette startet vi sesongen med 14 svømmere basert på resultater oppnådd i forrige sesong, og som forventet har flere av disse allerede oppnådd B krav.

Vi er nå inne i en ny sesong, og erfaringene viser at svømmere i denne alderen er i sterk vekst og utvikling.
Kriterier for nye uttak i løpet av denne sesongen vil derfor kun basere seg på oppnådde A eller B krav.

Vi presiserer imidlertid nok en gang at det er klubbene selv som må innstille svømmere.


Klikk her for alle landslagskrav


 

 


 

Det har den siste tiden vært flere spørsmål rundt uttak til juniorlandslagets utviklingsgruppe. I den forbindelse ønsker Sportsjef Petter Løvberg å presisere en del av informasjonen som ble gitt ved første uttak i september. 

X