go up

Tidspunkt
Kretsmønstringen 2007 arrangeres av kretsene 13.-14. januar.

Arrangører
Regionsmønstring Akershus, Oslo, Østfold – Kolbotn IL svømmegruppe
Kretsmønstring Hedmark – Elverum svømming
Kretsmønstring Hordaland – BS-LK (NB! 20.-21. januar)
Kretsmønstring Rogaland – Karmøy Svømmeklubb
Kretsmønstring Troms – Setermoen Svømmeklubb (NB! 20.-21. januar)
Kretsmønstring Trøndelag – Vestbyen IL svømmegruppe (NB! 12.-13. januar)
Det er ingen kretsmønstring i Nordland Svømmekrets.
Det er ingen kretsmønstring i Oppland Svømmekrets.
Det arrangeres approbert stevne i tilknytning til kretsmønstringen i Trondheim, på Elverum, på Setermoen og på Karmøy (ikke på Kolbotn som vi skrev tidligere).

Stevnetype
Kretsmønstringer kan gjennomføres som approberte stevner enten innenfor den enkelte krets eller i kretsvis samarbeid (regionale arrangementer).
Kretsene må eventuelt være enige om å arrangere en regionsmønstring istedenfor kretsmønstring.

Årsklasser
Klasseinndelingen for begge kjønn er som for ÅM:
Fra og med 11 år – til og med 15 år.
I 2007 vil dette si de som er født i årene 1992, 1993, 1994, 1995 og 1996.

Øvelser
Kjerneøvelsene er som for ÅM og skal være med i øvelsesoppsettet
11 åringer:
400m fri, 100m rygg, 100m bryst, 50m butterfly, 200m medley
12-15 åringer:
400m fri, 200m rygg, 200m bryst, 100m butterfly, 200m medley
NB! Alle deltakere må svømme 5 øvelser (fri, rygg, bryst, butterfly, medley).

Utregning av poeng
Den sammenlagte poengsummen utregnes ved å summere de 4 beste poengsummene omregnet fra oppnådde tider i de 5 kjerneøvelsene.

Kretsens/regionenes mest allsidige jente/gutt
Den med høyest poengsum i 4 av 5 øvelser blir kåret til kretsens mest allsidige jente/gutt.

Øvelsesrekkefølge
Øvelsesrekkefølgen avgjøres av arrangørklubben.

Stafett
Stafett er frvillig på kretsmønstring

Flere øvelser
Arrangør kan i tillegg velge å utvide øvelsesutvalget utover kjerneøvelsene.

Eget stevne for utøvere over 15 år (evt også for klasse 10 år)
I kombinasjon med kretsmønstringene kan det inviteres til approbert stevne også for utøvere over 15 år (og eventuelt også for klasse 10 år), men disse deltar ikke i selve kretsmønstringen og må følgelig ha egne resultatlister.
Det må i så fall komme tydelig frem av påmeldingen hvilken del av stevnet utøveren meldes på til.
Det er viktig at arrangør melder inn til NSF hvis man skal arrangere et stevne utover kretsmønstringen. Dette må da behandles som to ulike stevner i stevneprogrammet, slik at man får ut forskjellige resultatlister.

Startkontingent
Startkontingenten for kretsmønstringen er kr 300 pr svømmer og kr 150 pr lag.

Premiering
Enkeltøvelser i hver årsklasse: pins – 1/3 premiering
Sammenlagt i hver årsklasse: medaljer – 1-3. plass
Stafetter: pins – 1-3.plass
Beste øvelse i hver årsklasse: Egnet premie velges av krets/arrangør
Teknisk arrangør er ansvarlig for premier.

Bestilling av pins og medaljer
Pins og medaljer bestilles via Idrettsbutikken
Tlf: 6295 0630
Faks: 6295 0611
E-post: idrettsbutikken@klubben.no


 


Kvalifisering til ÅM landsfinalen
For å kvalifisere seg til ÅM landsfinalen må man ha en gyldig tid i de fem øvelsene innenfor kvalifiseringsperioden og man må ha en sammenlagt poengsum som er blant de 18 beste i årsklassen i landet.
For ÅM 2006 er kvalifiseringsperioden satt til 28.03.2006 – 28.03.2007.
ÅM-ranking finnes på medley.no.
ÅM 2007 arrangeres 13.-15. april i Atlanterhavsbadet i Kristiansund av Kristiansund SLK


 


 


 

Det dukker opp en del spørsmål knyttet til kretsmønstringen, og Svømmeutvalget ønsker derfor å informere om hvordan kretsmønstringen fungerer.
Husk at kretser/arrangører må melde arrangementsinformasjon inn til NSF. Husk også at hvis man vil ha med årsklasser utenom ÅM-klassene, så må man melde inn eget stevne – og arrangere dette som to ulike stevner.
Spørsmål om kretsmønstringen kan rettes til svømmeutvalget pr e-post.

X