go up

Tidspunkt
Kretsmønstringen 2006 arrangeres av kretsene 14.-15. januar.

Stevnetype
Kretsmønstringer kan gjennomføres som approberte stevner enten innenfor den enkelte krets eller i kretsvis samarbeid (regionale arrangementer).

Årsklasser
Klasseinndelingen for begge kjønn er som for ÅM:
Fra og med 11 år – til og med 15 år.
I 2006 vil dette si de som er født i årene 1991, 1992, 1993, 1994 og 1995.

Øvelser
Kjerneøvelsene er som for ÅM og skal være med i øvelsesoppsettet
11 åringer:
400m fri, 100m rygg, 100m bryst, 50m butterfly, 200m medley
12-15 åringer:
400m fri, 200m rygg, 200m bryst, 100m butterfly, 200m medley
NB! Alle deltakere må svømme 5 øvelser (fri, rygg, bryst, butterfly, medley).

Utregning av poeng
Den sammenlagte poengsummen utregnes ved å summere de 4 beste poengsummene omregnet fra oppnådde tider i de 5 kjerneøvelsene.

Kretsens mest allsidige jente/gutt
Den med høyest poengsum i 4 av 5 øvelser blir kåret til kretsens mest allsidige jente/gutt.

Øvelsesrekkefølge
Øvelsesrekkefølgen avgjøres av arrangørklubben.

Stafett
Stafett er frvillig på kretsmønstring

Flere øvelser
Arrangør kan i tillegg velge å utvide øvelsesutvalget utover kjerneøvelsene.

Eget stevne for utøvere over 15 år
I kombinasjon med kretsmønstringene kan det inviteres til approbert stevne også for utøvere over 15 år, men disse deltar ikke i selve kretsmønstringen og må følgelig ha egne resultatlister.
Det må i så fall komme tydelig frem av påmeldingen hvilken del av stevnet utøveren meldes på til.
Det er viktig at arrangør melder inn til NSF hvis man skal arrangere et stevne utover kretsmønstringen. Dette må da behandles som to ulike stevner i stevneprogrammet, slik at man får ut forskjellige resultatlister.

Startkontingent
Startkontingenten for kretsmønstringen er kr 300 pr svømmer og kr 150 pr lag.

Premiering
Enkeltøvelser i hver årsklasse: pins – 1/3 premiering
Sammenlagt i hver årsklasse: medaljer – 1-3. plass
Stafetter: pins – 1-3.plass
Beste øvelse i hver årsklasse: Egnet premie velges av krets / arrangør

Bestilling av pins og medaljer
Pins og medaljer bestilles via Idrettsbutikken
Tlf: 6295 0630
Faks: 6295 0611
E-post: idrettsbutikken@klubben.no


 


Kvalifisering til ÅM landsfinalen
For å kvalifisere seg til ÅM landsfinalen må man ha en gyldig tid i de fem øvelsene innenfor kvalifiseringsperioden og man må ha en sammenlagt poengsum som er blant de 18 beste i årsklassen i landet.
For ÅM 2006 er kvalifiseringsperioden satt til 26.05.2005 – 26.03.2006.
ÅM-ranking finnes på medley.no.
ÅM 2006 arrangeres 21.-23. april i Lambertseter svømmehall i Oslo av Lambertseter SK.Svømmeutvalget i NSF, 16.11.2005Det dukker opp en del spørsmål knyttet til kretsmønstringen, og Svømmeutvalget ønsker derfor å informere om hvordan kretsmønstringen fungerer.
Husk at kretser/arrangører må melde arrangementsinformasjon inn til NSF på mailadressen innmelding@svomming.no. Husk også at hvis man vil ha med årsklasser utenom ÅM-klassene, så må man melde inn eget stevne – og arrangere dette som to ulike stevner.

X