go up

Endringene i Norges Svømmeforbunds lover som ble vedtatt på Svømmetinget er som følger:  • L5 (pkt A 3 strøket)
  • L7 B 1 (+ 2 varamedlemmer)
  • L10 (pkt A og B strøket, dvs hele innholdet).

 


Lovene som ligger publisert på denne siden er korrigert med de endringer som ble vedtatt på Svømmetinget 2004.


 


 


 

Lov- og dommerutvalget i NSF presiserer at det er endringer i “Generelle regler for idretten” og “Regler for svømming” som iverksettes fra 1. september. Når det gjelder NSFs lover, så er det slik at de lovendringene som ble foretatt på Svømmetinget gjaldt fra dagen de ble vedtatt.
På Svømmetinget ble det også vedtatt at Lov- og dommerutvalget skal ha en full gjennomgang av lovene. Når denne gjennomgangen er fullført, så vil den oppdaterte versjonen av NSFs lover bli publisert på svomming.no.

X