go up

Lov- og dommerutvalget i NSF har fått flere henvendelser vedrørende deltageravgiften på rekruttstevner.
De ønsker å presisere at deltageravgiften/startkontingenten – for de yngste og minst erfarne utøverne ikke skal overskride NSFs maksimalgrense for enkeltstarter, som er kr 75,-.
NSF minner også om at det  skal være en sammenheng mellom nivået på deltagerpremien og deltageravgiften/startkontingenten.

X