go up

Endringen som er gjort er å presisere at det er tidene som gir den beste poengsummen som skal benyttes i påmeldingen. Dvs at hvis man har oppnådd tider både på lang og kortbane er det den tiden som gir den beste poengsummen som skal benyttes, ikke nødvendigvis den raskeste tiden. Når heatoppsettet lages under stevnet vil bestetid uavhengig av bassenglende benyttes. I de tilfellene hvor bestetid er en kortbanetid som gir færre poeng enn bestetid på langbane vil tiden som benyttes i heatoppsettet automatisk hentes fra medley.no.


Se forøvrig ÅMØ-ranking på www.medley.no som jevnlig blir oppdatert og gir oversikt over de lisensierte svømmerne som ligger an til å komme med til Årsklassemønstringen.


 


  


 


 

Da teksten angående påmeldingstider i innbydelsen til Årsklassemønstringen kan bli feiltolket, så er denne korrigert, og oppdatert innbydelse er publisert.

X