go up

Presentasjonen av Forbundsstyret finner du under “Om NSF” – “Forbundsstyret

Presentasjonen av administrasjonen finner du under “Om NSF” – “Forbundskontoret” 


 


 


 

 


 


 


 

På Svømmetinget i Bergen i april 2004 ble det valgt inn en del nye personer til NSF sitt Forbundsstyre (FS). For at hele NSF-organisasjonen skal bli litt bedre kjent med medlemmene av FS, så legger vi i dag ut en kortfattet presentasjon av alle i FS. Når det gjelder NSFs administrasjon på Ullevål Stadion, så har vi hatt en kortfattet oversikt over hvilke arbeidsoppgaver den enkelte har. Vi har også laget en ny presentasjon her, som forteller litt mer detaljert hvem som gjør hva.

X